Lagerfall inom industrin tyngde tillväxten

Under de två senaste kvartalen har BNP-tillväxten i Sverige legat runt nollstrecket och ekonomin befinner sig i osäkert läge. Enligt en ny analys av SCB så var det framför allt stora minskningar av … [Read more...]

Konjunkturinstitutet: Minskad aktivitet och tillväxt i ekonomin

Konjunkturinstitutets senaste siffror från Barometerindikatorn visar att tillväxt och aktivitet i den svenska ekonomin minskat 2 enheter i maj 2013 från 93,8 till 91,9. Nedgången förklaras av att … [Read more...]

Dystert för tillväxten enligt Nordea

Nordeas senaste prognos visar att årets tillväxt kommer att landa på 0,8% och arbetslösheten på 7,7 %. 2012 ser Nordea en tillväxt på samma nivå och en stigande arbetslöshetpå upp till 8,4%. Enligt … [Read more...]

Kina – När exceptionell tillväxt slutar i kollaps

Den kinesiska slumrade byn Dongguan gick igenom en exceptionell ekonomisk utveckling med start under 1980-talet. Över två tredjedelar av stadens knappt tio miljoner invånare flyttade in från andra … [Read more...]

Tillväxten i den svenska ekonomin återhämtad

Andra kvartalet 2012 steg BNP med 0,7 procent, säsongrensad och jämförd med kvartalet innan, vilket var en oförändrad tillväxttakt från första kvartalet. I Europa överträffades den svenska tillväxten … [Read more...]

Svensk ekonomi tillväxer bättre än väntat enligt Swedbank

Swedbank bedömde nyligen i sitt nyhetsbrev den svenska ekonomiska utvecklingen. Som media skrivit gick svensk ekonomi bättre än väntat för det 1:a kvartalet år 2012. Svensk ekonomi växte med 1,5 … [Read more...]