Kina – När exceptionell tillväxt slutar i kollaps

Kina, tillväxtDen kinesiska slumrade byn Dongguan gick igenom en exceptionell ekonomisk utveckling med start under 1980-talet. Över två tredjedelar av stadens knappt tio miljoner invånare flyttade in från andra provinser för att möta behovet av arbetskraft.

Men en våg av konkurser och fabriksnedläggningar sveper nu över Dongguan. Glansdagarna är över. Minskad efterfrågan från Europa och USA samt stigande minimilöner gör att tillverkning flyttats till i Sydostasien eller till andra slumrande byar i det inre Kina.

Xiao Qiang som hoppades på lyckan i Dongguan säger till TT:

”För mig har det varit bra. Men många arbetare har det svårt i och med att så många fabriker stänger. De måste hitta nya jobb och kanske flytta härifrån för att kunna försörja sig”.

Xiao Qiang jobbar på New South China Mall, ett av världens största shoppingcenter, en gång ett utsmyckat palats, idag en spökstad. Butikslokalerna står tomma. Det enda som attraherar besökarna är de amerikanska snabbmatskedjorna.

Över 50% av Dongguans stadsdelar står på randen till konkurs, nedtyngda av växande skulder sedan de tappat intäkter från uthyrning av mark till fabriker och fastighetsbolag. Tillväxt på minus.

”Situationen är inte unik för Dongguan utan typisk för alla städer som är beroende av tillverkning för export”, säger Victor Teo, Kinaexpert vid Hong Kong University.”

”Den finansiella krisen och nedgången i Dongguan kan vara bra för Kinas ekonomi.”

Tillväxt innebär att de svaga företagen rensas bort

Victor Teo anser att situationen är en flaskhals i provinsens nödvändiga transformation från lågkvalificerad till högkvalificerad produktion, alltså ett utvecklingsstadie som Japan, Sydkorea och Singapore redan passerat. De svaga företagen rensas bort genom ett naturligt urval.

Mikael Rajaniemi, Kinachef för Munters, säger till TT:

”Det var fullt av fabriker med jordgolv och smutsiga bostadskvarter. Mycket av det är borta nu. Låglönemodellen håller inte längre”.

”I och med att antalet lågkvalificerade jobb minskar i staden återvänder allt färre gästarbetare efter att ha varit hemma under det kinesiska nyåret”.

 Stig Björne

Lästips:  Stora utmaningar väntar Kina

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.