Nedjustering av tillväxtprognosen

OECDs prognos för världsekonomin utveckling totalt sätt är att den växer med 2,7 procent 2013 och 3,6 procent 2014. Man har reviderat ned en tidigare prognos från 3,2 procent respektive 4 procent i … [Read more...]

Kina – När exceptionell tillväxt slutar i kollaps

Den kinesiska slumrade byn Dongguan gick igenom en exceptionell ekonomisk utveckling med start under 1980-talet. Över två tredjedelar av stadens knappt tio miljoner invånare flyttade in från andra … [Read more...]

Nordic economic outlook

Ganska nyligen kom SEB ut med sin Economic Outlook. Den gav en rätt bred bild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige, Norden, USA och flera Euroländer. SEB:S Economic Outlook ger en fördjupning om … [Read more...]