Nedjustering av tillväxtprognosen

OECDs prognos för världsekonomin utveckling totalt sätt är att den växer med 2,7 procent 2013 och 3,6 procent 2014. Man har reviderat ned en tidigare prognos från 3,2 procent respektive 4 procent i våras. Huvudskälet till nedskrivningen är den svagare utvecklingen i tillväxtländerna.

Stig Björne

Man pekar bland annat på att Kinas BNP-tillväxt för 2014 har sänkts från 8,4 procent till 8,3 procent. 2015 växer Kina 7,5 procent.

Om ingen katastrof händer i USA så blir tillväxten enligt OECD 1,7 procent 2013,  2,9 procent 2014 och 3,4 procent 2015. I Japan sjunker däremot tillväxten till bara 1 procent 2015 efter 1,8 procent i år. Tyskland ökar från 0,5 procent 2013 till 1,7 procent 2014. Vad gäller Storbritannien så är det det enda landet som går mot trenden och växer kraftigare än vad OECD räknade med i förra prognosen. I stället för 1,5 procent tros tillväxten under 2104 nu bli hela 2,4 procent.

OECD menar att den svenska ekonomin får en gradvis återhämtning och kommer att förstärkas i spåren av att världshandeln ökar med 4,8 procent nästa år och 5,9 procent 2015. 2014 växer den svenska ekonomin med 2,3 procent och 2015 med 3 procent. Prognosen för  tillväxten 2013 sänks från 1,3 till 0,7 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.