”Vårproppen”

Regeringen la fram sin vårproposition eller tilläggsbudget. Det sker i ett läge när man är pressade av opinionssiffrorna och det ekonomiska utrymmet för reformer är klart begränsat. Sverige har redan underskott i statsfinanserna och de satsningar som presenteras.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.