KPI, inflation och deflation hösten 2014

Lägre KPI 14 sep, 2014 av Stig Björne Konsumentprisindex (KPI) minskade under augusti månad med 0,1% i relation till juli. Inflationstakten var -0,2% i augusti, vilket är en nedgång sedan juli … [Read more...]

Fortsatt låg inflation

Inflationen fortsätter att vara nästan osannolikt låg nutidshistoriskt. I april var inflationen 0% i jämförelse med mars då den oväntat låga inflationssiffran var minus 0,6%. Utvecklingen den senaste … [Read more...]

Fortsatt lägre inflation i mars 2014

Fortsatt låg inflation i Sveriges ekonomi. Riksbanken presenterar SCB:s nya inflationssiffror. Från februari 2014 till mars 2014 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Inflationstakten var … [Read more...]

Ingen inflation i sikte

Inflationen mätt som förändring av KPI (Konsumentprisindex) under det senaste året (löpande månader) var 0,1 procent i november. Marginellt högre än i oktober då den var minus 0,1 procent. Stig … [Read more...]

Ingen inflation mätt i KPI

Takten på inflationen under de senaste tolv månaderna i den svenska ekonomin var minus 0,5% i april. Det betyder en nedgång med 0% sedan mars. Från mars till april sjönk KPI (Konsumentprisindex) med  … [Read more...]