Ingen inflation mätt i KPI

Takten på inflationen under de senaste tolv månaderna i den svenska ekonomin var minus 0,5% i april. Det betyder en nedgång med 0% sedan mars. Från mars till april sjönk KPI (Konsumentprisindex) med  i genomsnitt 0,2% (SCB).

Minskade räntekostnader bidrog till resultatet. Lägre priser på drivmedel, prissänkningar på hemelektronik och lägre priser på inventarier och hushållsvaror bidrog också.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.