Konjunkturinstitutets recension av vårbudgeten

Konjunkturinstitutet menar att Regeringens prognos av den ekonomiska utvecklingen ligger nära institutets bedömning, men Regeringen är mer optimistisk gällande BNP och utvecklingen av sysselsättningen.

Regeringens beräkning av de offentliga utgifterna närmaste åren är mycket lägre än Konjunkturinstitutets och skillnaden är runt 90 miljarder kr 2018. Förklaringen som uppges är att regeringens beräkningar baseras på att inga nya beslut om utgifter fattas. Konjunkturinstitutet är generellt mycket kritiska till Regeringens prognos för de offentliga utgifterna.

Läs mer på Stigbjörne.com

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.