Stig Björne om hur de svenska kommunerna egentligen mår 2013

De flesta kommunerna mår nog generellt ganska bra. Det finns så klart undantag och dessa är olika beroende på vilken typ av ”må bra”-faktor som man refererar till. Grundläggande för de svenska … [Read more...]

Demografin inom EU – bra barnomsorg ger fler födslar

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar på sedan tidigare kända demografiska problem i EU, vilka kan härledas från den ekonomiska krisen. EU konfronteras nu med demografiska utmaningar som … [Read more...]

Vi lever längre – medelålder kanske 90 år 2060!

Idag är sju av tio kvinnor och sex av tio män 80 år och äldre när de dör. Dödsfallen kommer troligtvis att förskjutas allt mer mot högre åldrar. Enligt SCB:s befolkningsprognos kan 90 år eller mer bli … [Read more...]

De demografiska mönstrena befästs

Sveriges demografiska utveckling har haft en tämligen entydig trend under ett sekel. Städerna växer och befolkningen på landsbygden minskar. Tills någon gång runt 1950 så ökade även befolkningen i … [Read more...]

De demografiska mönstrena befästs

Sveriges demografiska utveckling har haft en tämligen entydig trend under ett sekel. Städerna växer och befolkningen på landsbygden minskar. Tills någon gång runt 1950 så ökade även befolkningen i … [Read more...]

Demografin i Sverige – Fler söker sig till storstädernas puls och kommuner

Den svenska demografiska kartan ritas om när befolkningen ökar i städerna och då framför allt storstadsregionerna och regionala centra. Trenden är stabil sedan 50 år. Under de senaste decennierna … [Read more...]

Den svenska demografiska kartan ritas om

Den svenska demografiska kartan omvandlas konstant. Att befolkningen ökat i städerna och då framför allt storstadsregionerna och regionala centra har varit en stabil trend under de senaste 50 åren. … [Read more...]