Stig Björne om hur de svenska kommunerna egentligen mår 2013

De flesta kommunerna mår nog generellt ganska bra. Det finns så klart undantag och dessa är olika beroende på vilken typ av ”må bra”-faktor som man refererar till. Grundläggande för de svenska kommunerna välmående är systemet för kommunal kostnads- och inkomstutjämning. 

”En av de viktigaste påverkansfaktorerna är ju de demografiska förändringarna. De spelar stor roll både på intäkts- och kostnadssidan. Många gamla, mycket omsorg och stora kostnader etc. Speciellt om man ser det över tid. Man kan säga att inkomstutjämningen reducerar skillnaderna i skattekraft – och det skiljer mycket mellan ”toppen” och ”botten”.”

Läs mer

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.