Hushållens skuldsättning

Riksbankens nya rapport om de svenska hushållens skuldsättning visar att hushållens skulder har vuxit kraftigt de senaste åren och förblir höga ur ett längre perspektiv.

Riksbankens har man med stöd av riksbankslagen samlat in kreditdata från Upplysningscentralen om samtliga låntagare hos de 8 största bankerna vilket gör undersökningen nästan heltäckande. Undersökningen visar att hushåll med bolån har väsentligt högre skulder.

Riksbanken kommenterar:

 ”Låntagarna som har minskat sina skulder under denna period fortsätter att minska skulderna i samma takt framöver är de i genomsnitt skuldfria om cirka 100 år”.

Läs mer på Stigbjörne.com

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.