Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) från SCB visar en fortsatt ökning av antalet sysselsatta både vad gäller originaldata och säsongsrensade data. Första kvartalet i år ökade sysselsättningen … [Read more...]

Ökad sysselsättning!

Den senaste Arbetskraftsundersökningen (AKU) från SCB visar på en relativ kraftig ökning av sysselsättningen under juli. Enligt undersökningen var 4,9 miljoner personer sysselsatta (15-74 år). … [Read more...]

AKU – Arbetskraftsundersökningen oktober 2011

SCB har publicerat sin nya Arbetskraftsundersökning som visar att under oktober 2011 var 4 635 000 personer med åldern 15-74 år sysselsatta. Det innebär en ökning med hela 65 000 personer i jämförelse … [Read more...]