Ökad sysselsättning!

Den senaste Arbetskraftsundersökningen (AKU) från SCB visar på en relativ kraftig ökning av sysselsättningen under juli. Enligt undersökningen var 4,9 miljoner personer sysselsatta (15-74 år). Ökningen från juli 2012 uppgår till 66 000 personer.

Läs mer i Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.