Regionaliserade räkenskaper 2013

SCB har presenterat de preliminära regionala räkenskaperna för 2013. Preliminära uppgifter beräknas för BRP, lönesummor och medelantalet sysselsatta. Stig Björne Stockholms län hade högst BNP per … [Read more...]

Stig Björne om BNP perioden 18 juni – 15 november 2014

BNP ökar bara sådär… 18 jun, 2014 av Stig Björne Ibland så måste statistikansvariga myndigheter uppdatera statistiken. I juni kom förändringar i hur Bruttonationalprodukten (BNP) ska beräknas mot … [Read more...]

Stagnation på arbetsmarknaden

I SCB:s senaste AKU så säger man att ”siffrorna för oktober visar på ett något dämpat arbetsmarknadsläge”. Man skriver det mot bakgrund av att siffrorna för oktober inte visar på någon ökning av … [Read more...]

Problem med arbetskraftsförsörjningen i framtiden

SCB har producerat tre demografiska prognoser åt TCO om arbetskraftsförsörjning. Resultatet visar att de demografiska problemen blir allt större där stora delar av landet får svårt att finansiera den … [Read more...]

Offentligt ägda företag

SCB har presenterat resultaten från de offentligt ägda företag, vilka är några stycken. De fördelar sig på kommunägda, landstingsägda och statligt ägda. Siffrorna visar att de kommunägda företagen … [Read more...]

Stig Björne: Huspriserna ökar

Statistik från SCB visar att huspriserna (definitionen är småhus) fortsätter att öka. Under den senaste tremånadersperioden augusti – oktober 2013 har priserna ökat med en procent i förhållande till … [Read more...]

Sysselsättningen ökar

AKU (som SCB genomför kvartalsvis) visar att trenden med fortsatt ökning av antalet sysselsatta håller i sig. På ett års sikt (tredje kvartalet 2013 i jämförelse med tredje kvartalet 2012) har … [Read more...]

Konjunkturen viker – antal nyregistrerade fordon minskar

Kurvorna i ekonomin pekar nedåt, men inte börsen som stigit de senaste 14 dagarna. Statistik över fordonsförsäljningen har presenterats av SCB för november månad. Under november 2012 nyregistrerades … [Read more...]

Konjunkturen viker – antal nyregistrerade fordon minskar

Konjunkturkurvorna i ekonomin pekar nu nedåt, men börsen har stigit de senaste 2 veckorna. Statistik som presenterats av SCB över fordonsförsäljningen för november månad visar att 26 749 personbilar … [Read more...]

Stig Björne: Hög IT-användning i Sverige enligt SCB

Statistiska Centralbyrån har kommit med en undersökning kring IT-användandet i Sverige. Det visar sig – inte oväntat – att svenskarna håller sig väl framme vad gäller att ta till sig ny teknik och … [Read more...]