AKU – Minskningen av arbetslösheten bromsar upp

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) för år 2011 redovisar att arbetslösheten inte längre minskar. Sysselsättningen i december förra året var 4,6 miljoner personer i åldern 15-74 år vilket är en … [Read more...]

SCB-rapport om hur välfärdstjänster påverkar hushållens ekonomi

SCB kommit nyligen ut med en rapport om hur olika välfärdstjänster påverkar hushållens ekonomi. Allmänt kan sägas att den offentliga sektorns konsumtion är mycket hög vid en internationell jämförelse. … [Read more...]

SCB: fördel att vara född tidigt på året

SCB:s tidning, Välfärd nummer 3, 2011 visar att det är en fördel att vara född tidigt på året. Tidskriften redovisar att internationell forskning påvisar att de som är födda tidigt på året blir mer … [Read more...]