AKU – Minskningen av arbetslösheten bromsar upp

Stig Björne, AKU, SMF SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) för år 2011 redovisar att arbetslösheten inte längre minskar. Sysselsättningen i december förra året var 4,6 miljoner personer i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 68,000 jämfört med samma månad 2010.

Arbetslösheten uppgick till 7,1% eller  353 000 personer. Antalet arbetade timmar ökade med 2,8%.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 376 000, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 7,5%. Antalet personer i arbetskraften, säsongrensat, var 5 039 000 i december 2011. Antalet arbetade var 139,0 miljoner i veckan i december 2011.

Stig Björne

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.