Befolkningsutvecklingen – Tendenser 16 augusti – 27 november

Fortsatt stor befolkningsökning
16 augusti, 2014 av Stig Björne
Statistiken för befolkningsutvecklingen i Sverige under de första 6 månaderna av 2014 visade att befolkningsökning låg på knappt 50 000 att jämförs ökningen med första halvåret 2013 var ökning 10 000 fler under första halvåret 2014.

Befolkningen i Sverige var  9 694 194 personer i mitten på 2014. En ökad invandring är orsaken. Vid halvårsskiftet hade 56 440 personer invandrat. Antalet utvandrare var samtidigt det lägsta på 5 år (hälften). Under första halvåret föddes 58 721 barn och 44 554 personer dog, ett överskott på 14 167 personer. Antalet döda var det lägsta på många år.

Svenskarna går i pension senare
21 november, 2014 av Stig Björne
Svenskar går senare i pension än övriga i Europa. Mellan 50-69 år var den genomsnittliga åldern vid första uttaget av ålderspension 64 år. För hela EU-28 var genomsnittet 59 år alltså hela fem år tidigare.

Fortsatt stark befolkningsutveckling
27 november, 2014 av Stig Björne
De första 9 månaderna fortsätter populationen i Sverige att kraftigt expandera. Ökningen uppgår till nästan 84 000 personer till och med 30 september 2014. Födelseöverskottet (födda-döda) står för för knappt 23 000 och nettoinvandringen för knappt 60 000 personer.
About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.