Stig Björne om BNP perioden 18 juni – 15 november 2014

BNP ökar bara sådär… 18 jun, 2014 av Stig Björne Ibland så måste statistikansvariga myndigheter uppdatera statistiken. I juni kom förändringar i hur Bruttonationalprodukten (BNP) ska beräknas mot … [Read more...]

Långsiktigt underskott

Ekonomistyrningsverket (ESV) gör prognoser över utvecklingen av de offentliga finanserna. Under prognosperioden bedömer man att det blir underskott i de offentliga finanserna ända fram till och med … [Read more...]

Lagerfall inom industrin tyngde tillväxten

Under de två senaste kvartalen har BNP-tillväxten i Sverige legat runt nollstrecket och ekonomin befinner sig i osäkert läge. Enligt en ny analys av SCB så var det framför allt stora minskningar av … [Read more...]

Ekonomi: Fortsatt tufft för Frankrike

Under en lång rad år har Frankrike haft underskott i statens finanser. Man har under senare år legat på ett underskott som överstigit tre procent av BNP. Stig Björne I somras fick man sin … [Read more...]

Nordea: Bättre ekonomi i södra Sverige och Mälardalen

Det låter lite som en väderprognos – Nordeas prognos över den svenska ekonomin som är regionaliserad. På nationell nivå har svensk ekonomi utvecklats långsamt sedan 2012 och tillväxten blir fortsatt … [Read more...]

Tillväxten i den svenska ekonomin återhämtad

Andra kvartalet 2012 steg BNP med 0,7 procent, säsongrensad och jämförd med kvartalet innan, vilket var en oförändrad tillväxttakt från första kvartalet. I Europa överträffades den svenska tillväxten … [Read more...]

Sverige har motståndskraft när världsekonomin bromsar enligt SCB

Den svenska ekonomin har så här långt i år 2012 visat en bra tillväxten efter ett svagare 4:e kvartal 2011. Tillväxten har stagnerat i Europa, men Sverige har bra motståndskraft. Låg varuimport … [Read more...]

Nya BNP-siffror från SCB

Det andra kvartalet 2012 innehöll en arbetsdag mindre än andra kvartalet 2011. Det innebär att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,5 procentenheter högre än BNP-utvecklingen i faktiska … [Read more...]

Svensk BNP fortsatt hyggligt stark

Statistisk Centralbyrån (SCB) redovisar kvartalsvisa siffror för utvecklingen av den svenska bruttonationalprodukten. För årets andra kvartal visar den första preliminära sammanställningen av … [Read more...]