Ekonomi: Fortsatt tufft för Frankrike

Under en lång rad år har Frankrike haft underskott i statens finanser. Man har under senare år legat på ett underskott som överstigit tre procent av BNP.

Stig Björne

I somras fick man sin tidsgräns förlängd med två år till 2015 när underskottet ska vara under tre procent i enlighet med konvergenskriterierna. Förlängningen fick man i utbyte mot att landet genomför strukturreformer. I kommissionens senaste prognos pekar dock på att det franska budgetunderskottet förväntas bli 3,7 procent 2015. Prognosen utgår från åtgärder som var kända i mitten av oktober och från oförändrat policyscenario för 2015.

Även Nederländerna, Slovenien och Malta är på väg att missa tidsgränsen för när det nominella budgetunderskottet ska sänkas under 3-procentsgränsen. Grekland ser dock ut att klara sitt mål två år i förväg. Redan 2014 når budgetunderskottet 2,0 procent, trots att tidsgränsen är 2016. Enligt prognosen kommer Italien att hålla sig under 3-procentsgränsen under hela prognosperioden.

Vad gäller hela euroområdet så bedöms det genomsnittliga budgetunderskottet sjunka från en topp på 6,4 procent 2009 till 3,1 procent i år och 2,5 procent 2014 och 2,4 procent 2015. För hela EU var toppen på 6,9 procent 2009 och underskottet når 3,5 procent i år och 2,6 procent 2015.

Tyskland är enligt prognosen det enda landet i EU utan underskott i år. Kommissionen spår budgetbalans i år och små överskott de närmaste två åren. Estland, Sverige och Luxemburg är länderna med minst budgetunderskott.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.