Bostadsbyggandet en allt större flaskhals?

Decennierna från 50-talet och framåt var bostadsbyggandet mycket omfattande. På 1950-talet var det akut bostadsbrist i landet. Strukturomvandlingen av samhället när stora mängder människor flyttade … [Read more...]

Demografin i Sverige – Fler söker sig till storstädernas puls och kommuner

Den svenska demografiska kartan ritas om när befolkningen ökar i städerna och då framför allt storstadsregionerna och regionala centra. Trenden är stabil sedan 50 år. Under de senaste decennierna … [Read more...]

Det pågår en konstant strukturomvandling

Det pågår en konstant strukturomvandling av svensk arbetsmarknad. Företag startas och läggs ned, nya uppfinningar presenteras och skapar nya branscher. Företag breddar sin verksamhet med nya produkter … [Read more...]