Bostadsbyggandet en allt större flaskhals?

Decennierna från 50-talet och framåt var bostadsbyggandet mycket omfattande. På 1950-talet var det akut bostadsbrist i landet. Strukturomvandlingen av samhället när stora mängder människor flyttade från landsbygden till städerna medförde stora omställningsproblem. Riksdagen beslutade därför 1965 att starta Miljonprogrammet.  

Text: Stig Björne | Besök även SKB Näringslivsutveckling

Bostadsbyggandet i Sverige ligger historiskt sett på en låg nivå. Under de senaste åren har antalet byggda bostäder i Sverige legat runt 20 000 per år, som under de senaste 50 åren endast underskridits under några år på 1990-talet direkt efter den stora ekonomiska krisen när botten gick ur marknaden.

Läs mer


Relaterad läsning

DN: Stockholm behöver de regionala stadskärnorna

DN: Allt större lån trots bolånetak

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.