Demografin i Sverige – Fler söker sig till storstädernas puls och kommuner

Den svenska demografiska kartan ritas om när befolkningen ökar i städerna och då framför allt storstadsregionerna och regionala centra. Trenden är stabil sedan 50 år. Under de senaste decennierna påverkades den demografiska utvecklingen mycket från ”kris till kris”, från den ekonomiska krisen i börja på 1990-talet till finanskrisen 2008-2009.

Av Sveriges 290 kommuner har endast 115 stycken vuxit befolkningsmässigt under perioden medan 175 st istället har minskat. Förändringarna i den riktningen varit stor under den gångna 15-årsperioden. Värmdö kommun i Stockholms län ökade mest med hela 44 procent. I Pajala kommun i Norrbottens län har befolkningen minskat mest med 22 procent.

Drivkrafterna

Ungdomarna söker sig till studieplatserna

En central förändring är expansionen av högskolor och universitet. Utbyggnaden av högskolan under 1990-talet var mycket stor. Antalet studieplatser har ökat med 150 000 platser. De som studerar har flyttat från mindre orter till högskoleorterna, därmed framgår varför 175 kommuner har minskat befolkningen.

Kommuner som gynnats av utbyggnaden av högskoleplatser i demografisk mening är Umeå kommun (+14 procent), Örebro och Växjö (+12 procent) samt Linköping och Jönköping (+9 procent). Förutom storstäderna är det bara dessa högskoleorter i Sverige som vuxit under perioden.

Ungdomarna vill till puls och arbete

En annan viktig drivkraft är den tydliga urbanisering pga arbetsmarknadsskäl och skiftande attityder. Ungdomar har i stor utsträckning valt att flytta till landets tre storstadsområden. Ungdomar flyttar för att de söker en ny livsstil som storstaden kan erbjuda.

En annan orsak till inflyttandet beror på att en stor mängd arbetstillfällen inom industrin runt om i landet försvann under krisen i början av 90-talet. Dessa jobb återskapades aldrig under högkonjunkturen. Istället skedde jobbtillväxten i de tre storstadsområdena med sin större marknadsdynamik och innovationskraft.

”Att allt fler söker sig till storstadspulsen märks på landstingets kontor för regionplanering. 56 procent av länets invånare är födda här.” … ”Närheten till Stockholm har också stor betydelse för vilka som flyttar till huvudstadsregionen. Tillsammans med Uppland är Gotland det län som har flest utflyttare till Stockholm i förhållande till folkmängden, visar SvD:s kartläggning.”

Priserna på bostäder allt mer höga

En annan förklaring till de demografiska förändringarna är att priserna på bostäder i storstädernas citykärnor stigit kraftigt, vilket lett till att många nyinflyttade valt att bosätta sig i kommuner på pendlingsavstånd. Storstäderna har därför expanderat till yta.

Bland de 50 snabbast växande kommunerna är det bara fyra stycken som ligger utanför våra tre storstadsområden.

/Stig Björne


Relaterad läsning

DN: ”Nu kräver den nordiska modellen nya lösningar”

DN: ”Tala om både antal och andel sysselsatta”

DN: Så förändrade stordriften Sveriges kulturlandskap

SvD: Här är dina nya grannar – Allt fler söker sig till storstadspulsen

Wikipedia: Demografi

SCB: Statistik med inriktning mot demografi. Fördelning efter kommun och skäl till invandring (1997-2010).

FAKTA

Demografi är vetenskapen om en befolknings storlek, fördelning och sammansättning. Här avses främst: ålder, kön, yrke, inkomst, utbildning, religion, etnicitet, intressen och civilstånd.  Ibland är termen demografi synonym med befolkningsstatistik.

Demografisk information används för att dra slutsatser inom: medicin, ekonomi och samhällsvetenskap. Genom att hitta demografiska mönster som sammanfaller med något observerat kan kopplingar härledas mellan utbildning och sjukdomar samt mycket annat.

I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som centralt dokumenterar demografisk information.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.