Nordea: Bättre ekonomi i södra Sverige och Mälardalen

Det låter lite som en väderprognos – Nordeas prognos över den svenska ekonomin som är regionaliserad. På nationell nivå har svensk ekonomi utvecklats långsamt sedan 2012 och tillväxten blir fortsatt svag 2103.

Stig Björne

Under hösten 2013 vänder konjunkturen upp och BNP växer med 2,5 procent nästa år. I södra Sverige har däremot ekonomin redan tagit fart och BRP (Bruttoregionalprodukten) växer med 2,4 procent i år och även sysselsättningen ökar snabbast i landet.

Nordea menar att en orsak är att återhämningen i den danska ekonomin påverkar Öresundsregionen så pass mycket att ”det är en bidragande orsak till att Sydsverige återhämtat sig relativt snabbt jämfört med övriga landet”. Nordea pekar på att det är till stor del näringslivsstrukturerna i regionerna som påverkar den kortsiktiga ekonomiska utvecklingen. Västra Sverige (med Göteborg i spetsen) är exportberoende och industri präglad vilket gör att man har drabbats hårdare av den internationella avmattningen (minskad efterfrågan).

Mälardalen har med sin starka tjänstesektor klarat sig bättre igenom de internationella finans- och skuldkriserna än övriga regioner. Men återhämtningen tar mer påtaglig fart först nästa år.

Regional utveckling, bruttoregionalprodukt, BRP,%              p2013              p2014
Mälardalen 1,6 3,1
Sydsverige 2,4 3,0
Västsverige              0,1 2,2
Övriga riket            -0,3 1,6
Totalt, Sverige BNP % 0,8 2,5

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.