Lagerfall inom industrin tyngde tillväxten

Under de två senaste kvartalen har BNP-tillväxten i Sverige legat runt nollstrecket och ekonomin befinner sig i osäkert läge. Enligt en ny analys av SCB så var det framför allt stora minskningar av lagren i svensk industri som höll tillbaka BNP-utvecklingen.

Stig Björne

Den inhemska efterfrågan gick åt andra hållet och uppvisade en positiv utveckling – inte minst hushållskonsumtionen och ökade bostadsinvesteringar.

Det tredje kvartalet steg Sveriges BNP med 0,1 procent säsongrensad och jämförd med kvartalet innan. Det var i paritet med utvecklingen i euroländerna som efter en långvarig recession har vänt till positiv tillväxt för andra kvartalet i rad. Europa utgör en viktig handelsmarknad för Sverige och en ökad tillväxt i området är positivt för den exportberoende svenska ekonomin. Samtidigt har återhämtningen i USA tagit fart. Men avgörande för en starkare utveckling är att de Europeiska länderna går bättre och mycket tyder nu på det.

Den svenska industrikonjunkturen lämnar en hel del frågetecken för närvarande. Framförallt väcks funderingar om varför industrin så kraftigt drog ned på sina lager tredje kvartalet. Delvis kan det förklaras av produktionsstopp inom vissa delar av näringslivet (petroleumprodukter). Exportindustri gick sisådär och fortsatte att gå svagare än världshandeln i stort under tredje kvartalet. Nyckeln är den svaga efterfrågan i övriga Europa. SCB:s analys pekar också på att fjolårets kronförstärkning har slagit mot lönsamheten och varit en hård prövning för internationellt konkurrensutsatta branscher.

Den närmaste tiden lär visa var utvecklingen går.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.