SCB-rapport om hur välfärdstjänster påverkar hushållens ekonomi

SCB kommit nyligen ut med en rapport om hur olika välfärdstjänster påverkar hushållens ekonomi. Allmänt kan sägas att den offentliga sektorns konsumtion är mycket hög vid en internationell jämförelse. Väsentliga delar av den offentliga konsumtionen riktar sig direkt till hushållen.

År 2009 fick varje svensk i genomsnitt 54 000 kr i offentliga välfärdssubventioner enligt SCB:s studie. Så mycket som 522 miljarder kronor fördelades i offentliga välfärdssubventioner 2009. SCB:s rapport analyserar hur hushållens disponibla inkomst förändras om dessa medel inkluderades. Den disponibla inkomsten är 3,5 gånger större för den 90:e percentilen av hushållen jämfört med den 10:e.

Om den offentliga sektorns välfärdstjänster inkluderas reduceras skillnaden till 2,2 gånger. Den ekonomiska välfärden blir alltså mer jämnt fördelad och mätt som Gini-koefficienten reduceras skillnaden från 0,318 till 0,299. Dessa beräkningar förklaras mer utförligt i rapporten.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.