SCB: fördel att vara född tidigt på året

SCB:s tidning, Välfärd nummer 3, 2011 visar att det är en fördel att vara född tidigt på året. Tidskriften redovisar att internationell forskning påvisar att de som är födda tidigt på året blir mer framgångsrika, till exempel inom idrott. Mönstret syns även i Sverige.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.