Problem med arbetskraftsförsörjningen i framtiden

SCB har producerat tre demografiska prognoser åt TCO om arbetskraftsförsörjning. Resultatet visar att de demografiska problemen blir allt större där stora delar av landet får svårt att finansiera den … [Read more...]