Stig Björne: Hög IT-användning i Sverige enligt SCB

Statistiska Centralbyrån har kommit med en undersökning kring IT-användandet i Sverige. Det visar sig – inte oväntat – att svenskarna håller sig väl framme vad gäller att ta till sig ny teknik och använda olika IT-tjänster.

Andra undersökningar bekräftar också bilden som svenskar bland de topp fem i världen vad gäller användande av olika IT-tjänster.

Stig BjörneSCB:s undersökning visar att nära 60 procent av personerna i åldern 16-74 har under första delen av 2012 använt en smartphone eller mobiltelefon för att koppla upp sig mot nätet. 46 procent använt en bärbar dator och 14 procent en surfplatta för mobilt internet. Generellt sett har en högre andel män än kvinnor använt mobila internetuppkopplingar, oavsett utrustning. Uppkopplingen har skett utanför hemmet eller arbetsplatsen.

Någon som känner igen att det är problem med täckning och att telefonen kopplar ned sig? Cirka 30 procent har haft detta problem under första kvartalet i år. Mer än en femtedel tycker att det är obekvämt att använda en liten skärm eller att skriva text med en handburen utrustning och 8 procent har haft svårigheter med att ändra inställningar för internetuppkopplingen. Problem med bredbandstäckning eller låg hastighet vid mobila internetuppkopplingar är relativt vanligt

Användandet av olika IT-tjänster sjunker generellt med stigande ålder, 84 procent av personerna i åldern 16-24 har kopplat upp sig med en smartphone. Bland 65-74 åringar är andelen 18 procent. Undantaget är surfplattan som använts i störst utsträckning av åldersgrupperna 25-34 samt 35-44 år. Användandet av en bärbar dator skiljer sig mellan könen och beroende på ålder. En högre andel kvinnor än män i de yngre åldersgrupperna använder en sådan.

Olika typer av utrustning för uppkoppling mot Internet utanför hemmet/arbetsplatsen, första kvartalet 2012. Andel personer i åldern 16-74.

Stig Björne: hög IT-användning i Sverige

Svårigheter att få information om kostnaden för den mobila internetuppkopplingen samt oväntat höga kostnader har drabbat 7 respektive 5 procent av personerna 16-74 år.

Frågan är vad som kommer att hända med utbyggnaden av nätkapaciteten. Ju fler som använder trådlös utrustning såsom smartphones, surfplattor och mobilt bredband, desto mer bandbredd går åt. Och det är ganska illa som det är.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.