Stig Björne: Hög IT-användning i Sverige enligt SCB

Statistiska Centralbyrån har kommit med en undersökning kring IT-användandet i Sverige. Det visar sig – inte oväntat – att svenskarna håller sig väl framme vad gäller att ta till sig ny teknik och … [Read more...]