Sysselsättningen ökar

AKU (som SCB genomför kvartalsvis) visar att trenden med fortsatt ökning av antalet sysselsatta håller i sig. På ett års sikt (tredje kvartalet 2013 i jämförelse med tredje kvartalet 2012) har … [Read more...]

Färre anställda inom tillverkningsindustrin

Mängden anställda i landet steg med ungefär 1,2% till nästan 4,2 miljoner personer under första kvartalet 2013 i jämförelse med samma kvartal 2012. Lönesumman ökade totalt med 3,0%. Antalet anställda … [Read more...]

Konjunkturinstitutet: Minskad aktivitet och tillväxt i ekonomin

Konjunkturinstitutets senaste siffror från Barometerindikatorn visar att tillväxt och aktivitet i den svenska ekonomin minskat 2 enheter i maj 2013 från 93,8 till 91,9. Nedgången förklaras av att … [Read more...]