Färre anställda inom tillverkningsindustrin

Mängden anställda i landet steg med ungefär 1,2% till nästan 4,2 miljoner personer under första kvartalet 2013 i jämförelse med samma kvartal 2012. Lönesumman ökade totalt med 3,0%. Antalet anställda ökade något mest i den privata sektorn, 1,4%.

I tillverkningsindustrin backade antalet anställda med 1,9%. I branscherna; juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade antalet anställda med 4,5%. Antalet lediga jobb under det första kvartalet var 73 500 det första kvartalet 2013. Vilket är fem procent färre än första kvartalet 2012.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.