Stig Björne: Huspriserna ökar

Statistik från SCB visar att huspriserna (definitionen är småhus) fortsätter att öka. Under den senaste tremånadersperioden augusti – oktober 2013 har priserna ökat med en procent i förhållande till tremånadersperioden innan (maj – juli). Jämför man med priserna ett år tillbaka, aug-okt 2013 med aug-okt 2012 så har priserna stigit med 3 procent.

Stig Björne

Priserna ökade (i jämförelse med tremånadersperioden maj-jul 2013) i 11 av Sveriges 21 län och sjunkande i 5 län. Mest har priserna ökat i Västernorrlands – hela sju procent och därefter kommer Västerbotten med fem procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Gotland med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med 1 respektive 3 procent.

På årsbasis har alltså priserna stigit med tre procent för riket och priserna har ökat i 19 av 21 län. Den största prisuppgången redovisas i Västernorrlands och Västra Götalands län med hela sex procent. Endast i två län redovisas sjunkande priser, Blekinge och Gävleborgs län med 1 respektive 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med mellan 1 och 6 procent.

I dagsläget kostar genomsnittsvillan i Sverige 2,1 miljoner kronor och billigast är det i Västernorrland och dyrast i Stockholms län.

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (augusti – oktober 2013) jämfört med föregående period (maj – juli 2013) samt föregående år (augusti – oktober 2012)

  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år
Län              
Stockholm 1 943 3 972 1,43 1,42 1,37 +1 +4
Uppsala 422 2 410 1,49 1,51 1,47 -1 +2
Södermanland 403 1 847 1,45 1,41 1,38 +3 +5
Östergötland 564 1 873 1,50 1,47 1,42 +2 +5
Jönköping 458 1 469 1,43 1,44 1,43 0 +1
Kronoberg 240 1 410 1,42 1,42 1,39 0 +2
Kalmar 396 1 263 1,43 1,40 1,40 +2 +2
Gotland 99 2 005 1,42 1,49 1,40 -4 +2
Blekinge 249 1 296 1,37 1,38 1,38 -1 -1
Skåne 1 705 2 250 1,37 1,38 1,37 0 +1
Halland 478 2 416 1,47 1,43 1,42 +3 +4
Västra Götaland 2 044 2 301 1,51 1,46 1,43 +4 +6
Värmland 397 1 169 1,45 1,46 1,44 0 +1
Örebro 371 1 324 1,52 1,51 1,47 +1 +3
Västmanland 355 1 550 1,41 1,38 1,37 +2 +3
Dalarna 467 1 166 1,54 1,52 1,50 +1 +3
Gävleborg 467 1 238 1,46 1,46 1,51 0 -3
Västernorrland 412 1 050 1,60 1,49 1,51 +7 +6
Jämtland 150 1 196 1,55 1,56 1,53 -1 +1
Västerbotten 411 1 380 1,63 1,55 1,57 +5 +4
Norrbotten 437 1 141 1,69 1,72 1,61 -2 +5
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 1 943 3 972 1,43 1,42 1,37 +1 +4
Stor-Göteborg 1 185 3 150 1,50 1,45 1,41 +3 +6
Stor-Malmö 748 2 801 1,33 1,33 1,32 0 +1
Hela landet 12 468 2 131 1,47 1,45 1,43 +1 +3

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.