Konjunkturen viker – antal nyregistrerade fordon minskar

Konjunkturkurvorna i ekonomin pekar nu nedåt, men börsen har stigit de senaste 2 veckorna. Statistik som presenterats av SCB över fordonsförsäljningen för november månad visar att 26 749 personbilar nyregistrerades. Det är drygt 5% färre i jämförelse med november förra året.

Text: Stig Björne

Diesel dominerar bland de olika bränsleslagen. Antalet dieseselbilar varl drygt 65% av nyregistreringarna vilket är en ökning med 3,3% jämfört med november 2011. Personbilar som kan drivas med el, etanol och gas stod för 2,7% av alla  nyregistreringar, jämfört med 7,4% under november förra året. En rejäl minskning. Oklarheter angående skattesatser för de olika drivmedlen och förmånsvärdena för bränslen för bilarna i tjänst kan ha bidragit till nedgången.

Läs mer och se tabell

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.