Konjunkturen viker – antal nyregistrerade fordon minskar

Konjunkturkurvorna i ekonomin pekar nu nedåt, men börsen har stigit de senaste 2 veckorna. Statistik som presenterats av SCB över fordonsförsäljningen för november månad visar att 26 749 personbilar … [Read more...]