Konjunkturen viker – antal nyregistrerade fordon minskar

Kurvorna i ekonomin pekar nedåt, men inte börsen som stigit de senaste 14 dagarna. Statistik över fordonsförsäljningen har presenterats av SCB för november månad. Under november 2012 nyregistrerades 26 749 personbilar.

Text: Stig Björne

Det är drygt fem procent färre i jämförelse med november år 2011.

I november nyregistrerades 11 787 miljöbilar. Av detta svarade dieselbilar för drygt 60 procent av miljöbilarna och etanolbilar för 2,4 procent.

Läs mer

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.