AKU – Arbetskraftsundersökningen oktober 2011

SCB har publicerat sin nya Arbetskraftsundersökning som visar att under oktober 2011 var 4 635 000 personer med åldern 15-74 år sysselsatta. Det innebär en ökning med hela 65 000 personer i jämförelse med samma månad år 2010.

Antalet arbetslösa uppgick till 345 000 personer vilket motsvarar en arbetslöshet om 6,9%. Andelen av befolkningen som var sysselsatta var 65,4 procent. Antalet anställda ökade med 95 000 till 4 173 000. Antalet arbetslösa var 376 000 (säsongsrensat). Trenden är fortsatt nedåtgående

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.