Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) från SCB visar en fortsatt ökning av antalet sysselsatta både vad gäller originaldata och säsongsrensade data. Första kvartalet i år ökade sysselsättningen med 51 000 personer jämfört med första kvartalet 2013.

Även sysselsättningsgraden ökade. Sysselsättningsgraden är idag 64,9 och den har ökat med 0,4 procent. Antalet sysselsatta uppgick till 4659 000 personer. All data avser personer i arbetskraften 15-74 år.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.