Inkomsterna ökar snabbare i Sverige

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och rapporten "Statistics on Income and Living Conditions" från Eurostat visar att inkomsterna i Sverige har ökat mer än genomsnittet i EU-länderna. Den … [Read more...]

Demografin inom EU – bra barnomsorg ger fler födslar

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar på sedan tidigare kända demografiska problem i EU, vilka kan härledas från den ekonomiska krisen. EU konfronteras nu med demografiska utmaningar som … [Read more...]