Den svenska demografiska kartan ritas om

svensk folkmängd demografi

Den svenska demografiska kartan omvandlas konstant. Att befolkningen ökat i städerna och då framför allt storstadsregionerna och regionala centra har varit en stabil trend under de senaste 50 åren. Under de senaste decennierna påverkades den demografiska utvecklingen av alla kriserna räknat från den ekonomiska krisen i börja på 1990-talet till finanskrisen 2008-2009.

Sverige har 290 kommuner men endast 115 stycken av dessa har vuxit befolkningsmässigt under perioden. 175 stycken har minskat med samma parameter. Den kommun som ökat befolkningsmängden mest är Värmdö i Stockholms län. Där har befolkningen ökat med hela 44 procent.  På sina håll har takten i förändringarna varit stor under den gångna 15-årsperioden. Pajala i Norrbottens län är den kommun där befolkningen har minskat mest, med hela 22 procent. Bland de 50 snabbast växande kommunerna är det bara fyra stycken som ligger utanför våra tre storstadsområden.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.