Vi lever längre – medelålder kanske 90 år 2060!

Idag är sju av tio kvinnor och sex av tio män 80 år och äldre när de dör. Dödsfallen kommer troligtvis att förskjutas allt mer mot högre åldrar. Enligt SCB:s befolkningsprognos kan 90 år eller mer bli en typisk dödsålder 2060.

Dödsfall i yngre åldrar får allt mindre betydelse för medellivslängdens förändringar i framtiden. I början av förra seklet var det sjunkande dödlighet från infektionssjukdomar och olyckor som bidrog mest till att fler unga överlevde. Under senare decennier är det minskad dödlighet från hjärt- och kärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt och stroke, som har bidragit mest till ökad medellivslängd, och då främst bland äldre. Det framgår av SCB:s tidskrift Välfärden.

Olika jämförelser av medellivslängden i olika länder visar att Sverige ligger högt bland. Sverige följer också en ”normal” utveckling med långsamt ökande medellivslängd. Variationen mellan länder är ganska stor beroende på allmän utvecklingsnivå i landet, levnadsstandar (ökning av densamma etc). Till exempel så har ett land som Turkiet – som genomgår en snabb ekonomisk utveckling – haft en särskilt stor ökning under de senaste två decennierna. I Ryssland har det gått åt andra hållet – ryska män har kortare medellivslängd 2009 än 1990.

Hur gamla kan vi bli då?

Ja, enligt SCB:s senaste befolkningsprognos ökar medellivslängden för män med ungefär sju år och för kvinnor med fem år fram till 2060. Det blir knappt 89 år för kvinnor och nästan 87 år för män. Befolkningsprognosen kan också användas för olika födelseårgångar och jämföras med dagens överlevnad. Om överlevnaden inte ändras alls lever hälften av de flickor som föddes 2011 vid 86 års ålder. Motsvarande ålder för pojkarna blir 82 år. Medellivslängden vid födelsen är knappt 84 år för kvinnor och nästan 80 år för män.

Fortsätter överlevnaden att utvecklas som under de senaste decennierna förväntas hälften av de flickor som föddes 2011 uppnå 93 års ålder. För pojkarna kan hälften leva vid 91 års ålder. Med fortsatt överlevnadsökning blir medellivslängden nästan 91 år för kvinnor och knappt 89 år för män. Sex procent av pojkarna och elva procent av flickorna som föds år 2011 lever till 100 år. Det finns forskare som menar att hälften av de som föds idag blir 100 år. Den bedömningen gör varken SCB eller Eurostat i sina prognoser.

Ser man till vilka länder där medellivslängden har ökat mest mellan 1990 och år 2009 så ligger som nämndes ovan Turkiet i topp. För männen har medellivslängden ökat med 9,6 år, från 62,5 år till 71,1. För kvinnorna gäller en ökning med 10,1 år för samma period. Från en medellivslängd på 67,1 år till 77,2 år. Medellivslängden i Sverige är 79,2 år för män och 83,4 för kvinnor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.