Nordic economic outlook

Ganska nyligen kom SEB ut med sin Economic Outlook. Den gav en rätt bred bild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige, Norden, USA och flera Euroländer. SEB:S Economic Outlook ger en fördjupning om bland annat oljepriset och är i övrigt mycket läsvärd för att få en övergripande bild av den ekonomiska utvecklingen.

Den kinesiska ekonomins ökande styrka och stabilisering i många länders industribarometrar har bidragit till att stödja oljepriset. Oljepriset har legat kvar på en hög nivå trots vikande konjunktur och prisfall på andra råvaror.

Sedan oktober 2011 har Brentpriset pendlat inom ett tiodollarsintervall; 105-115 USD per fat. Tilltagande politiska risker i Mellanöstern och Afrika har även haft stor betydelse. Det gäller inte minst inrikes- och utrikespolitiska spänningar i de tre viktiga produktionsländerna Iran, Irak och Nigeria, men också indirekt genom krisen i Syrien.

Riskerna för ett högre oljepris är främst kopplad till om hotet kring Irans kärnteknikprogram eskalerar mer. En total blockering av oljetransporter i Hormuz-sundet kan resultera i att oljepriset stiger över tidigare historiska toppnoteringar runt 150 USD/fat.

BNP-tillväxten framåt ser som bekant lite skralare ut. 2012 bedöms BNP i Norden växa i genomsnitt med o,9 procent och 1,8 procent 2012.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.