Svensk ekonomi tillväxer bättre än väntat enligt Swedbank

Swedbank bedömde nyligen i sitt nyhetsbrev den svenska ekonomiska utvecklingen. Som media skrivit gick svensk ekonomi bättre än väntat för det 1:a kvartalet år 2012. Svensk ekonomi växte med 1,5  procent i årstakt.

Swedbank och andra banker hade räknat med en betydligt lägre tillväxttakt, Swedbanks prognos låg på 0,7 procent. Utifrån säsongrensade data växte ekonomin med 0,8 procent jämfört med kvartalet innan. Detta innebär att Swedbanks tillväxtprognos för helåret 2012 på 0,5 procent (kalenderkorrigerat) troligen ligger för lågt.

Stig Björne

 


About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.