Konjunkturinstitutet spekulerar om den ekonomiska nedgången

Stig BjörneVarslen och arbetslösheten ökar. Varslen har nästan fördubblats på ett år sedan september 2011, ett tecken på att ekonomin håller på att bromsa. Det kan bli svårt att nå upp till de prognoser som gäller för tillväxten för 2013. Troligen får vi revidera även siffran uppåt för arbetslösheten.

De närmaste åren präglas av hög arbetslöshet och låg produktivitetstillväxt i näringslivet, tror Konjunkturinstitutet. Löneökningar förväntas uppgå till 3% per år 2013—2015 och arbetslösheten minskar 2015 till 7%. En snabbare nedgång i arbetslösheten försvåras av ökade problem för företag att finna arbetskraft med rätt kompetens.

Läs mer och se tabell

Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.