Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten minskade något

Under december så minskade arbetslösheten marginellt. Under slutet av månaden var andelen arbetslösa 8,7 procent (av den registerbaserade arbetslösheten). Drygt 410 000 personer var inskrivna hos arbetsförmedlingen vilket är ca 3000 personer färre än december 2012. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var drygt sjutton procent och det är en minskning med 1,2 procentenheter (årsbasis).

Stig Björne

Enligt Arbetsförmedlingen är det troligt att arbetslösheten kommer att fortsätta att minska under året. Man säger det mot bakgrund av att antalet lediga platser fortsätter att öka och ligger på en hög nivå samt att antalet varsel har minskat. 50 000 lediga platser jobb passerade Arbetsförmedlingen under december och antalet nyanmälda lediga platser har legat på en relativt oförändrad nivå under de senaste månaderna. 33 000 personer fick arbete. Vad gäller varslen så har de minskat från 5 700 för ett år sedan till ca 3 300 personer i december 2013.

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2012.

  • 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,9).* Sammanlagt 410 924 personer (414 329)
  • 32 932 personer fick arbete (33 082)
  • 49 974 nya lediga platser anmäldes (40 860)
  • 3 336 personer varslades om uppsägning (5 695)
  • 219 310 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (223 481)
  • 27 607 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (27 891)
  • 191 614 personer deltog i program med aktivitetsstöd (190 848)

*4,6 (4,8) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 4,0 (4,1) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.