Stabilare läge på arbetsmarknaden

Under maj höll sig arbetslösheten på en stabil, men dock hög nivå. På ett års sikt är ökningen knappt 15 000 personer. Trenden för varslen pekar nedåt sedan toppen i slutet av 2012.

I slutet av april slut var drygt 383 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. I säsongrensade tal har emellertid andelen arbetslösa varit oförändrad flera månader i rad. 63 000 nya lediga jobb (platser) anmäldes till Arbetsförmedlingen, vilket är lika många som motsvarande månad ett år tidigare. Även sommarvikariatens antal var i stort sett oförändrat.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.