Minskat värde på handelsnettot

I  juni 2013 var värdet på varuexporten från Sverige 88 miljarder kr och värdet på importen till Sverige till runt 84 miljarder kr. 

Varuexporten har minskat i värde med 15 procent medan varuimporten minskat med 10 procent jämfört med juni föregående år. Om man rensar statistiken för kalenderpåverkan visar handelsnettot ett överskott på 3,5 miljarder kronor för juni 2013 och 4,4 miljarder för maj 2013.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.