Tillväxtanalys – ny rapport om svensk turism och besöksnäring

Det geografiska besöksmönstret pekar på att det är ett mindre antal kommuner i landet som svarar för en oproportionerligt stor andel av besökare och turister. Fem svenska kommuner svarar för en tredjedel av den totala besöksvolymen på c:a 140 milj under år 2008. Hit hör storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.