Besöksnäringen – Turister gör av med mycket pengar i Sverige

Företaget Resurs har presenterat en rapport som visar att turisterna gjorde av med mer pengar än någonsin på sin semester i Sverige under 2012. 

2012 spenderade turisterna nästan 100 miljarder kr på logi, mat, nöjen och shopping, resekostnaden borträknad. Det är en ökning med 12% från 2011. Data baserad på Resurs egen intervjudatabas, SCB och Tillväxtverket.

Turistandet ökade i Kalmar län (Öland), följt av Kronoberg, Gotland och Stockholm. De individer som står för den största delen av turismen är svenskarna. Av 178 miljoner turistövernattningar i Sverige gjordes 38 miljoner av turister från utlandet.

Mest ökade turisternas konsumtion på restaurangerna, plus 2,6 miljarder kr till 22,6 miljarder kr. Den största totala utgiftsposten är kostnaden för övernattning, knappt 29 miljarder kr.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.