Turismen i Sverige 2012

Siffror från Tillväxtverkets för 2012 visar att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade medan besökarna från länder med avlägset har ökat med nära 6% i jämförelse med 2011.

Totalt sett så ökade turismen något under 2012. 52,8 miljoner kommersiella övernattningar företogs i Sverige under 2012 vilket är en marginell ökning. Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsatte att öka till totalt 19,4 miljarder kr.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.