Apropå resor – Turismen ökar i Sverige

Tillväxtverkets analys visar att den inkommande turismen till Sverige ökade med nära 70 procent sedan år 2000 och om hänsyn tas till inflationen uppgår ökningen till cirka 45%. Det är främst utländska besök som står för ökningen av omsättningen. Turismens exportvärde denna period för utländsk turism ökade med hela 155% i löpande priser. Den största delen av ökningen står fritidsturister för.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.